EDISTYNEEMMÄT KURSSIT

Termiikki- ja rinnelennon kurssit

Kursseilla opitaan termiikki- ja rinnelentoa syvällisemmin. 


Termiikkikurssilla tavoitteena on oppia pysymään ilmassa useita tunteja. Tähän päästään lentämällä optimaalisissa olosuhteissa ohjatusti yhdessä ryhmän kanssa. Tällöin termiikkien rakenne tulee tutuksi käytännön harjoituksin. Toisena pääpainopisteenä on termiikkien löytäminen. Tämän osa-alueen hallinta vaatii teoreettista ja kokemusperäistä oppia termiikkien irtoamiskohdista, eli triggerpointeista. Vielä ehkä tärkeämpänä osa-alueena on oppia tiedostamaan oman intuition kyky "imeytyä" termiikkien luokse, eli oppia kuuntelemaan ja luottamaan siihen. Tämä on nopein oppia ryhmässä lentäen, jolloin ohjaaja voi vinkata tiedostamaan erilaisia liitimen ja valjaiden kautta välittyviä tuntemuksia termiikin lähestyessä.

Rinnelentokurssilla tavoitteena on oppia kohti "Wagga-style" tyyppistä lentämistä rinteessä, eli liitimen täydellistä hallintaa ja hauskanpitoa. Tähän päästään ensin totuttautumalla rinnenosteen ja sen muutokseen pinnanmuotojen mukaan, eli lentämällä rinteessä pitkiä aikoja muiden seassa. Toisena tärkeänä osa-alueena on maakäsittelyn masterointi, eli liitimen hallinta ennen lentoonlähtöä ja lentäessä lähellä maanpintaa. Tämä opitaan nopeiten erilaisten leikkimielisten tehtävien kautta ja oppimalla tekniikat niiden toteuttamiseksi.

Kurssit toteutetaan noin viikon mittaisilla varjoliitomatkoilla ulkomailla. Kohde valitaan vuodenajasta riippuen kustannustehokkaasti maksimoiden optimaalisten sääolosuhteiden toteutuminen. OTA YHTEYTTÄ JA TIEDUSTELE SEURAAVAN KURSSIN AJANKOHTAA!


Kollektiivinen SIV/ACRO

SIV (Simulation d'Incident en Vol) eli epävakaiden lentotilojen simulointi ja ACRO (acrobatic paragliding) ryhmässä toteutettuna. SIV perusteisena tavoitteena stressitön backlfy, ACRO osion tavoitteena Helico-to-SAT fiilistely. Kurssilla demonstroidaan epävakaita lentotiloja järven päällä ja otetaan askelia kohti ACRO-lentämistä.

Olet itsenäinen pilotti ja omaat jo runsaasti lentokokemusta (PP4-taso tai yli 100h).  Perinteisestä SIV/ACRO kursseista poiketen kurssilla ei ole yksittäistä nimettyä ohjaajaa, vaan jokainen on itsensä ohjaaja ja ottaa vastuun itsestään. Lentojen sisältö suunnitellaan kuitenkin yhdessä Extreme Team Tampere jäsenten ja muiden paikalla olevien "Wanna-be-ACRO-Herojen" kanssa ja teemme tarvittaessa demolennot ennen omaa suoritustasi. Yhteys maahenkilökuntaan pidetään vaaratilanteisiin reagoimisen varalta. Vaaratilanteella tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa liidin ei ole  pilotin hallinnassa ja korkeutta on jo niin vähän, että on parasta heittää pelastusvarjo. Näinollen maahenkilökunta voi ohjata heittämään pelastusvarjon, mikäli kurssilainen ei tilannetta itse havaitse. Kurssi toteutetaan intensiivipäivinä ja vapaavalintaisina päivinäsi elämyslentojen yhteydessä. Lennot videoidaan ja analysoidaan yhdessä. Mahdollisuus myös tandem SIV/ACRO-koulutukseen. KYSY LISÄÄ!


YHTEYDENOTTOLOMAKE