REKISTERISELOSTE

INFORMAATIOTA ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

Tässä dokumentissa kerrotaan perusteet Extreme Team Tampereen asiakkaista kerättyjen tietojen käsittelystä EU:n tietosuoja-asetukseen (2016/679) ja Suomen lainsäädännön mukaisesti.


Rekisterinpitäjä


Nimi: Extreme Team Tampereen ry Y-tunnus: 3083043-5
Osoite: Kanavatie 6B, 37500 Lempäälä
Yhteyshenkilö:
Nimi: Eemeli Aittokallio
Sähköposti: eemeli@extremeteam.fi


Käsiteltävät henkilötiedot


Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ovat:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan osoite
  • Asiakkaan sähköpostiosoite
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Asiakkaan ostaman palvelu
  • Huom! Kaikkia tietoja ei välttämättä rekisteröidä kaikista asiakkaista.


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste


Extreme Team Tampereen uutiskirjeet

Kun asiakas tilaa Extreme Team Tampereen uutiskirjeen, saa hän meiltä uusimmat tarjoukset ja tietoa uusista palveluista. Asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen halutessaan koska tahansa.

Kun asiakas tilaa uutiskirjeen, voi Extreme Team Tampere kerätä hänen käyttäytymistietojaan, kuten onko asiakas avannut uutiskirjeen ja mitä linkkejä hän on klikannut. Asiakkaan sähköpostiosoitetta tullaan käyttämään uutiskirjeen lähetykseen, kunnes hän poistuu halutessaan uutiskirjelistaltamme. Tätä varten asiakkaan tulee lähettää viesti osoitteeseen info@extremeteam.fi joka sisältää positumispyynnön listalta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät


Henkilötietoja käyttävät Extreme Team Tampereen jäsenet, jotka merkitsevät asiakkaiden tiedot myyntitilanteissa. Tietoja käsittelevät Extreme Team Tampereen asiakassuhdevastaavat. Tietoja ei luovuteta eteenpäin.


Automaattinen päätöksenteko ja profilointi


Extremeteam saa halutessaan käyttää henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Henkilötiedot tallennetaan palvelimelle, joka sijaitsee Euroopassa. Henkilötietoja voidaan siirtää EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle vain, jos se on henkilötietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.


Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit


Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Käyttäjällä on oikeus peruuttaa yhtä tai useampaa käsittelytarkoitusta koskeva suostumuksensa ja oikeus saada käyttäjää koskevat henkilötiedot poistettua tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti.


Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötietoja säilytetään Extremeteamin suojatulla pilvipalvelimella.

Rekisteröidyn asiakkaan oikeudet


Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Käyttäjällä on lisäksi oikeus saada pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelytarkoituksena on varmistaa asiakkaan tilaamaan palvelun toimittaminen tälle asianmukaisesti ja mahdollisten reklamaatioiden ja peruutusten selvittäminen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän välinen asiakkuussuhde.

Henkilötietojen tietolähteinä ovat asiakkaiden itsensä antamat tiedot.

Rekisteröidyn asiakkaan tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä sellaiseen profilointiin, josta aiheutuu oikeudellisia vaikutuksia tai joka vaikuttaa vastaavalla merkittävällä tavalla.

Henkilötiedot säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu sellaisille jäsenille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja.

Oikeus peruuttaa suostumuksensa
Rekisteröidyllä asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa yhtä tai useampaa käsittelyä koskien, mikäli asiakassuhde ei enää ole voimassa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä oikaistua ja puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan häntä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin tai tähän on joku muu lakiin perustuva oikeus.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos asiakas kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden tai niiden käsittely on lainvastaista ja asiakas vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista tai jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta asiakas tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle siltä osin kuin käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on EU:n tietosuoja-asetuksen valossa loukattu.